Právne oznámenie

Linka zákazníckeho servisu: 0233331697 (Neuplatňujú sa vyššie náklady ako základné tarify)
Od pondelka do piatka 9:00-18:00

Pomoc a kontakt: https://www.zalando-lounge.sk/help/

Zalando.sk Vám prináša:
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlín
Nemecko
Telefax: +49 (0)30 2759 46 93
E-Mail: service@zalando-lounge.sk

Bankové údaje
Zalando Payments GmbH
IBAN: SK7211110000001652310009
BIC: UNCRSKBX
Banka: UniCredit

Predstavenstvo:
Robert Gentz & David Schneider (obidvaja spolupredsedovia predstavenstva), Dr. Astrid Arndt, Dr. Sandra Dembeck, David Schröder

Predseda dozornej rady:
Kelly Bennett

Registrované na Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B
IČ DPH: DE 260543043
DIČ: 37/132/45004
Zodpovedný za obsah Zalando SE: Robert Gentz

Právna poznámka
Link na platformu Európskej Komisie podľa nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online. Nie sme povinní sa zúčastniť a nezúčastníme sa urovnávania sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym senátom.